• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про заклад

вул. Карпатської Січі 13/15, м. Хуст, Закарпатська область, 90400

e-mail: rayetc.khust@ukr.net або zag.etc.khust@gmail.com

Еколого-туристичний центр учнівської молоді Хустської міської ради (далі - Центр) перейменований рішенням Хустської міської ради від 30.12.2020р. №53. Центр є багатопрофільним закладом позашкільної освіти. Знаходиться у комунальній власності. Ценр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", Актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про позашкільний навчальний заклад та Статутом еколого-туристичного центру учнівської молоді Хустської міської ради.

Засновником Центру є Хустська міська рада, яка здійснює управління через уповноважений орган - управління освіти, релігій та у справах національностей Хустської міської ради.

Місце знаходження позашкільного навчального закладу: Поштовий індекс:90400, Закарпатська область, м.Хуст, вул. Карпатської Січі 13/15

Головною метою Центру є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття додаткової позашкільної освіти.

Головним завданням освітнього процесу в Еколого-туристичному центрі учнівської молоді є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, туризму і спорту, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої професійної реалізації. Основними завданнями є: виховання громадянина України; вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду; виховання у вихованців поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії; виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців; здобуття учнями, первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації ; формування в учнів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих учнів; здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Регіональна екологічна мережа Хустського району Закарпатської області це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території регіону, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України підлягають особливій охороні (Закон України «Про екологічну мережу України»).

До складових структурних елементів екомережі включено:

· території та об'єкти природно-заповідного фонду;

· землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони;

· землі лісового фонду;

· землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації масового відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів;

· частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання - пасовища, луки, сіножаті;

інші природні території та об'єкти (пасовища, сіножаті, кам'яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу природну цінність).
Кiлькiсть переглядiв: 499